#0260 -

1280

833

jpg

image

0260


На фотографији је приказана разгледница.

Опис: Разгледница Панчева на мађарском, немачком и српском (ћириличко писмо) језику — Pancsova. На разгледници је приказана Франц Јосифова Касарна (Ferenc József laktanya / Franz Josef-Kaserne) у Петефијевој улици (Petőfy utcza). У овој згради се данас налази Историјски архив у Панчеву. Разгледница је путовала 4.10.1915. године.


Време


Година: 1915

Период: 20. век


Локација


Насеље: Панчево

Координате: 44.872289, 20.647783


Карактеристике документа


Медијум: папир

Димензије: 13,9 x 9 cm

Боја: колоризована

Формат: .jpeg


Правне информације


Аутор фотографије: непознат

Издавач: Саму Кон

Место издавања: Панчево

Извор: Историјски архив у Панчеву

Носилац права: Историјски архив у Панчеву

Сигнатура: Историјски архив у Панчеву, Ф-833 Збирка разгледница, број 54

Дозвола: Creative Commons лиценца

Локација на којој је настала фотографија:

Место на којем је настала фотографија