Нови налог Пријава

Статистика

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
2468

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
45

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
33

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насеље
Улица Светог Саве 11 Панчево
Улица војводе Радомира Путника 11 Панчево
Улица генерала Петра Арачића 11 Панчево
Трг слободе 10 Панчево
Улица Милорада Бате Михаиловића 10 Панчево
Улица Моше Пијаде 10 Панчево
Трг краља Петра Првог 10 Панчево
Улица др Светислава Касапиновића 9 Панчево
Улица кнеза Михаила Обреновића 9 Панчево
Улица Владимира Жестића 9 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0