Статистика

5

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
1104

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
42

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
18

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насељено место
Улица Светог Саве 11 Панчево
Улица генерала Петра Арачића 11 Панчево
Улица војводе Радомира Путника 11 Панчево
Трг краља Петра Првог 10 Панчево
Улица Милорада Бате Михаиловића 10 Панчево
Трг слободе 10 Панчево
Улица Моше Пијаде 10 Панчево
Улица 6. октобра 9 Панчево
Улица др Светислава Касапиновића 9 Панчево
Улица Владимира Жестића 9 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

9
269
826