Статистика

5

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
1202

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
42

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
18

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насељено место
Улица војводе Радомира Путника 11 Панчево
Улица генерала Петра Арачића 11 Панчево
Улица Светог Саве 11 Панчево
Трг краља Петра Првог 10 Панчево
Улица Моше Пијаде 10 Панчево
Трг слободе 10 Панчево
Улица Милорада Бате Михаиловића 10 Панчево
Улица кнеза Михаила Обреновића 9 Панчево
Улица Владимира Жестића 9 Панчево
Улица 6. октобра 9 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

9
279
914