Нови налог Пријава

Споменик палим борцима, Панчево

Јединствени број споменика: 400011803138
Насеље: Панчево
Адреса: Трг 12. војвођанске бригаде

Опис:
На горњем делу споменика постоје 4 плоче са истим натписом на српском (ћириличко и латиничко писмо), мађарском и словачком језику:

СЛАВА
ПАЛИМ БОРЦИМА ИЗ
ВОЈЛОВИЦЕ
У НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОЈ
БОРБИ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
ОД 1941 - 1945 ГОДИНЕ

ГРАЂАНИ
ВОЈЛОВИЦЕ

OROK EMLEK
ELESET VOJLOVICAI
HARCOSAINKNAKA
JUGOSZLAVIA
NEPFELSZABADITOHARCBAN
1941 TOL 1945 IG

VOJLOVICA
LAKOSAGA

SLAVA
PADLYM HRDINOM Z
VOJLOVICE
V NARODNOOSLOBODITELSKOM
BOJI
JUHOSLAVIE
OD 194 - 1945 ROKU

OBČANIA
VOJLOVICE

У доњем делу споменика налазе се 5 плоча са именима палих бораца:

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: