Услови коришћења сајта Улице Панчева
Catkin / Pixabay / Pixabay License

Правилник о фотографијама - 110. рођендан светионика

Овај правилник се односи на акцију прикупљања фотографија и разгледница (у даљем тексту: Фотографије) „110. рођендан светионика“ коју покреће Удружење „Пансеј“ из Панчева (у даљем тексту: Власник). Акција се реализује у оквиру пројекта „Улице Панчева“ на сајту улицепанчева.срб (у даљем тексту: Сајт).


1. Циљ акције

Панчевачки светионици су јединствени симбол Панчева који се налазе на ушћу Тамиша у Дунав. Претпоставља се да су ови споменици подигнути 1909. године, због чега многи у 2019. години прослављају 110. рођендан светионика.

Жеља Власника Сајта је да заједно са посетиоцима и свим заинтересованим лицима прослави овај јубилеј на начин који је препознатљив за овај пројекат — путем Фотографија.


2. Слање Фотографија

Сва заинтересована лица могу да учествују у овој акцији слањем Фотографије у дигиталном облику. Фотографију може послати аутор фотографије, овлашћени носилац права или свако ко поседује фотографију која је у јавном власништву (у даљем тексту: Сарадник).

Власник Сајта има право да пристиглу Фотографију објави на сајту улицепанчева.срб, да мења и умножава фотографију искључиво за потребе пројекта и да објављује Фотографију на друштвеним мрежама (уз обавезно навођење аутора и власника Фотографије уколико власник и аутор нису исто лице). На свакој Фотографији која се објављује на друштвеним мрежама, обавезно се додаје табла са називом улице или табла са називом насељеног места.

Власник сајта има право да употреби пристиглу Фотографију у виртуелној изложби коју ће реализовати након завршетка прикупљања фотографија. Виртуелна изложба наћи ће своје место у виртуелном простору Власника на сајту izlozba.pansej.org.rs.

Сарадник у сваком тренутку може да затражи од Власника уклањање Фотографије са Сајта писаним путем. У том случају, Власник има обавезу да уклони фотографију са Сајта у року од 7 дана од дана пријема захтева. Сарадник не може да захтева уклањање фотографије која је у јавном власништву или која је објављена под Creative Commons дозволом.

2.1. Сагласност

Како би Фотографија била коришћена у овом пројекту, неопходно је да Сарадник потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Сагласност се може дати на неколико начина:

 1. електронским путем - уколико се Фотографија шаље путем е-поште, Сарадник мора да потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Власник може да захтева додатну потврду од Сарадника уколико она није у потпуности дата у првој поруци. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 2. писаним путем - Сарадник има могућност да пошаље Власнику потписан папир у којем потврђује да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 3. аудио потврда - Сарадник и Власник могу да сниме разговор у којем Сарадник потврђује да је сагласан са овим правилником.

2.2. Начин слања

Фотографију је могуће послати на неколико начина:

 1. електронски, на адресу е-поште: kontaktpansej.org.rs (препоручено);
 2. путем Вајбера на број 060/613-02-11;
 3. уколико Сарадник поседује стару фотографију коју је потребно скенирати, Власник може преузети Фотографију како би је скенирао; Власник се обавезује да ће преузету фотографију вратити Сараднику.

2.3. Подаци који се шаљу уз Фотографију

 1. име и презиме/псеудоним аутора;
 2. име и презиме власника Фотографије;
 3. година настанка фотографије (уколико је тај податак познат);
 4. опис фотографије (није обавезно);
 5. дозвола у којој је дефинисан услов под којим ће фотографија бити објављена (тзв. лиценца);
 6. контакт;
 7. лични сајт/блог/профил на друштвеној мрежи аутора (није обавезно);
 8. текст у којем пошиљалац потврђује да је аутор фотографије или овлашћен носилац права и да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником; уколико се фотографија шаље путем Google упитника, потребно је да пошиљалац означи поље које се односи на давање сагласности.

2.4. Рок за слање фотографија

Фотографије је могуће послати у периоду од 20. октобра до 10. новембра 2019. године.


3. Завршне одредбе

Власник задржава право да без додатног објашњења не дода пристиглу фотографију на Сајт.

Власник задржава право да без претходне најаве измени овај правилник. Измене правилника ступају на снагу одмах по објављивању на овој страници.

Овај правилник је последњи пут измењен 20.10.2019. године.