Правилник о фотографијама на сајту Улице Панчева

Правилник о фотографијама

Овај правилник се односи на слање фотографија за потребе сајта улицепанчева.срб / www.ulicepanceva.in.rs и саставни је део Услова коришћења.


О којим фотографијама је реч?

На свакој страници која се односи на назив улице, постоји део за фотографије улице. У овом делу се објављују фотографије које су направљене у тој улици. На пример, у том делу могуће је видети:

 • важне објекте (верски објекти, школе, музеји и слично);
 • забележене догађаје у улици (нпр. карневалска поворка, зидање стамбене зграде, извођење радова у улици);
 • породичне фотографије настале у улици;
 • једноставно — фотографију улице. :)
У наставку је дат пример фотографија за улицу Максима Горког:


Пример фотографија на сајту Улице Панчева

У непосредној близини сваке фотографије налазе се следећи подаци: име и презиме аутора, година настанка фотографије и дозвола у којој је дефинисан услов под којим је фотографија објављена. Ако је име аутора исписано плавом бојом, то значи да свако ко кликне/тапне на име отвара сајт/профил на друштвеној мрежи/блог аутора фотографије. Уколико се кликне на фотографију, отвара се већи приказ фотографије и опис.


Пример фотографија на сајту Улице Панчева

Ко може послати фотографију?

Фотографије може послати аутор фотографије, овлашћени носилац права или свако ко поседује фотографију која је у јавном власништву.

Где је могуће послати фотографију?

Постоји неколико начина:

 1. електронски, на адресу е-поште: kontakt@ulicepanceva.in.rs (препоручено)
 2. електронски, попуњавањем Google упитника (препоручено)
 3. електронски, путем друштвених мрежа (Фејсбук, Инстаграм) (није препоручено због квалитета фотографије)
 4. уколико имате стару фотографију коју је потребно скенирати, могућ је договор за лично преузимање фотографије ради скенирања исте (фотографије се наравно касније враћају власнику).

Које податке треба послати уз фотографију?

 1. име и презиме/псеудоним аутора;
 2. година настанка фотографије (уколико је тај податак познат);
 3. опис фотографије, као и назив улице на коју се фотографија односи;
 4. дозвола у којој је дефинисан услов под којим ће фотографија бити објављена;
 5. контакт (уколико шаљете фотографију путем Google упитника, ради добијања обавештења о успешном пријему фотографије);
 6. лични сајт/блог/профил на друштвеној мрежи аутора (није обавезно)
 7. текст у којем пошиљалац потврђује да је аутор фотографије или овлашћен носилац права и да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником.

Слањем фотографије пошиљалац даје сагласност да Власник овог сајта има право да фотографију објави на сајту улицепанчева.срб / www.ulicepanceva.in.rs и да врши измене и копира фотографију искључиво за потребе сајта. Под изменама се подразумева тзв. „фотошопирање“ фотографије (мењање осветљености, контраста и других параметара) уколико је то неопходно. Пошиљалац има право да у поруци нагласи да није дозвољено мењање фотографије, а уколико се то не наведе подразумева се да Власник сме да врши измене на фотографији.

Дозволе

Аутор има могућност да изабере једну од понуђених дозвола за своју фотографију:

 1. Сва права задржава аутор.
 2. Creative Commons License — Attribution 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију и да мења и прерађује исту (чак и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола.
 3. Creative Commons лиценца — Attribution-NoDerivatives 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију (чак и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола, a забрањено је мењање и прерађивање фотографије.
 4. Creative Commons лиценца — Attribution-ShareAlike 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију и да мења и прерађује исту (чак и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола, а уколико се промени или преради фотографија исту је могуће дистрибуирати под идентичном дозволом коју има изворна фотографија.
 5. Creative Commons License — Attribution-NonCommercial 4.0 International; Attribution 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију и да мења и прерађује исту (не и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола.
 6. Creative Commons License — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију и да мења и прерађује исту (не и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола, а уколико се промени или преради фотографија исту је могуће дистрибуирати под идентичном дозволом коју има изворна фотографија.
 7. Creative Commons License — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International; свако може да умножава и редистрибуира фотографију (не и у комерцијалне сврхе), под условом да се на одговарајући начин означи аутор и дозвола, a забрањено је мењање и прерађивање фотографије.
 8. Фотографија је у јавном власништву.

Уколико аутор не изабере једну од дозвола, подразумевана дозвола је 'Сва права задржава аутор.'

Фотографија је послата Власнику, када ће она бити објављена?

Власник сајта ће објавити пристиглу фотографију најкасније 7 дана од пријема фотографије.

Да ли аутор фотографије може да затражи уклањање своје фотографије са сајта?

У сваком тренутку, аутор фотографије односно овлашћени носилац права може од Власника да затражи уклањање своје фотографије са сајта. Ово правило не важи за фотографију која је у јавном власништву.

Фотографија је послата, али није објављена на сајту.

Власник сајта задржава право да не објави пристиглу фотографију без додатног објашњења.


Власник задржава право да без претходне најаве измени овај правилник. Измене правилника ступају на снагу одмах по објављивању на овој страници. Овај правилник је последњи пут измењен 13.8.2018. године.