Нови налог Пријава
Услови коришћења сајта Улице Панчева
Catkin / Pixabay / Pixabay License

Правилник о фотографијама

Овај правилник се односи на све акције прикупљања фотографија и разгледница (у даљем тексту: Фотографије) које организује Удружење „Пансеј“ из Панчева (у даљем тексту: Власник). Акције се реализују у оквиру пројекта „Улице Панчева“ на сајту улицепанчева.срб (у даљем тексту: Сајт).


1. Циљ акција

Жеља Власника Сајта је да прикупи и сачува Фотографије које су настале на територији града Панчева (Панчево и осталих 9 насељених места), због чега с времена на време организује тематске акције прикупљања Фотографија.


2. Слање Фотографија

Сва заинтересована лица могу да учествују у овој акцији слањем Фотографије у дигиталном облику. Фотографију може послати аутор фотографије, овлашћени носилац права или свако ко поседује фотографију која је у јавном власништву (у даљем тексту: Сарадник).

Власник Сајта има право да пристиглу Фотографију објави на сајту улицепанчева.срб, да мења и умножава фотографију искључиво за потребе пројекта и да објављује Фотографију на друштвеним мрежама (уз обавезно навођење аутора и власника Фотографије уколико власник и аутор нису исто лице). На свакој Фотографији која се објављује на друштвеним мрежама је могуће додати таблу са називом улице или табла са називом насељеног места.

Власник сајта има право да употреби пристиглу Фотографију у виртуелној изложби коју може реализовати након завршетка прикупљања фотографија.

Сарадник у сваком тренутку може да затражи од Власника уклањање Фотографије са Сајта писаним путем. У том случају, Власник има обавезу да уклони фотографију са Сајта у року од 7 дана од дана пријема захтева. Сарадник не може да захтева уклањање фотографије која је у јавном власништву или која је објављена под Creative Commons дозволом.

2.1. Сагласност

Како би Фотографија била коришћена у овом пројекту, неопходно је да Сарадник потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Сагласност се може дати на неколико начина:

 1. електронским путем - уколико се Фотографија шаље путем е-поште, Сарадник мора да потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Власник може да захтева додатну потврду од Сарадника уколико она није у потпуности дата у првој поруци. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 2. писаним путем - Сарадник има могућност да пошаље Власнику потписан папир у којем потврђује да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 3. аудио потврда - Сарадник и Власник могу да сниме разговор у којем Сарадник потврђује да је сагласан са овим правилником.
 4. потврда путем форме - уколико се Фотографија шаље путем online форме, неопходно је да се означи поље у којем Сарадник потврђује да је сагласан са овим правилником.

2.2. Начин слања

Фотографију је могуће послати на неколико начина:

 1. електронски, на адресу е-поште: kontaktpansej.org.rs (препоручено);
 2. поштом, на адресу удружења: Јоакима Вујића 2Ц, Панчево; Власник се обавезује да врати Фотографију Сараднику у року од 7 дана од дана пријема Фотографије;
 3. online формуларом.

2.3. Подаци који се шаљу уз Фотографију

 1. име и презиме/псеудоним аутора;
 2. опис фотографије (нпр. место настанка фотографије, шта се види на фотографији);
 3. дозвола у којој је дефинисан услов под којим ће фотографија бити објављена (тзв. лиценца);
 4. контакт;
 5. лични сајт/блог/профил на друштвеној мрежи аутора (није обавезно);
 6. текст у којем пошиљалац потврђује да је аутор фотографије или овлашћен носилац права и да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником (у зависности од начина слања Фотографије).

2.4. Рок за слање фотографија

Уз сваку објаву у вези са акцијом прикупљања фотографија, Власник ће навести рок до када Сарадник може да пошаље Фотографију.


3. Завршне одредбе

Власник задржава право да без додатног објашњења не дода пристиглу фотографију на Сајт.

Власник задржава право да без претходне најаве измени овај правилник. Измене правилника ступају на снагу одмах по објављивању на овој страници.

Овај правилник је последњи пут измењен 17.7.2021. године.