Услови коришћења сајта Улице Панчева
Catkin / Pixabay / Pixabay License

Правилник о фотографијама

Овај правилник се односи на базу података која садржи фотографије и скениране разгледнице (у даљем тексту: Фотографије) која је саставни део сајта улицепанчева.срб / www.ulicepanceva.in.rs. Правилник о фотографијима је саставни део Услова коришћења.


1. Фото-албум

Све прикупљене Фотографије у оквиру пројекта приказане су у делу сајта 'Фото-албум'. Свака фотографија садржи скуп података.

1.1. Подаци о Фотографији

Подаци су подељени у неколико категорија:

 1. Основни подаци
  • Идентификациони број;
  • Опис.
 2. Време
  • Година;
  • Период (век).
 3. Локација
  • Насеље;
  • Координате.
 4. Карактеристике документа
  • Медијум;
  • Боја;
  • Формат.
 5. Правне информације
  • Аутор фотографије;
  • Извор;
  • Носилац права;
  • Дозвола.


2. Слање Фотографија

Сва заинтересована лица могу да учествују у развоју овог пројекта слањем Фотографије у дигиталном облику. Фотографију може послати аутор фотографије, овлашћени носилац права или свако ко поседује фотографију која је у јавном власништву (у даљем тексту: Сарадник).

Власник Сајта има право да пристиглу Фотографију објави на сајту улицепанчева.срб, да мења и умножава фотографију искључиво за потребе пројекта и да објављује Фотографију на друштвеним мрежама (уз обавезно навођење аутора и власника Фотографије уколико власник и аутор нису исто лице). На свакој Фотографији која се објављује на друштвеним мрежама, обавезно се додаје табла са називом улице или табла са називом насељеног места.

Сарадник у сваком тренутку може да затражи од Власника уклањање Фотографије са Сајта писаним путем. У том случају, Власник има обавезу да уклони фотографију са Сајта у року од 7 дана од дана пријема захтева. Сарадник не може да захтева уклањање фотографије која је у јавном власништву или која је објављена под Creative Commons дозволом.

2.1. Сагласност

Како би Фотографија била коришћена у овом пројекту, неопходно је да Сарадник потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Сагласност се може дати на неколико начина:

 1. електронским путем - уколико се Фотографија шаље путем е-поште, Сарадник мора да потврди да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Власник може да захтева додатну потврду од Сарадника уколико она није у потпуности дата у првој поруци. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 2. писаним путем - Сарадник има могућност да пошаље Власнику потписан папир у којем потврђује да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником. Ова сагласност се може дати једном (за све фотографије које Сарадник планира да пошаље) или за сваку фотографију посебно;
 3. аудио потврда - Сарадник и Власник могу да сниме разговор у којем Сарадник потврђује да је сагласан са овим правилником.

2.2. Начин слања

Фотографију је могуће послати на неколико начина:

 1. електронски, на адресу е-поште: kontaktpansej.org.rs (препоручено);
 2. електронски, путем Google упитника;
 3. уколико Сарадник поседује стару фотографију коју је потребно скенирати, Власник може преузети Фотографију како би је скенирао; Власник се обавезује да врати фотографију Сараднику.

2.3. Подаци који се шаљу уз Фотографију

 1. име и презиме/псеудоним аутора;
 2. име и презиме власника Фотографије;
 3. година настанка фотографије (уколико је тај податак познат);
 4. опис фотографије, као и назив улице на коју се фотографија односи;
 5. дозвола у којој је дефинисан услов под којим ће фотографија бити објављена;
 6. контакт;
 7. лични сајт/блог/профил на друштвеној мрежи аутора (није обавезно);
 8. текст у којем пошиљалац потврђује да је аутор фотографије или овлашћен носилац права и да је прочитао, разумео и да је сагласан са овим правилником; уколико се фотографија шаље путем Google упитника, потребно је да пошиљалац означи поље које се односи на давање сагласности.

Често постaвљена питања

Фотографија је послата Власнику, када ће она бити објављена?

Власник сајта ће објавити пристиглу фотографију у што краћем року (најчешће у року од 7 дана).

Да ли аутор фотографије може да затражи уклањање своје фотографије са сајта?

У сваком тренутку, аутор фотографије односно овлашћени носилац права може од Власника да затражи уклањање своје фотографије са сајта. Ово правило не важи за фотографију која је у јавном власништву.

Фотографија је послата, али није објављена на сајту.

Власник сајта задржава право да не објави пристиглу фотографију без додатног објашњења.


Власник задржава право да без претходне најаве измени овај правилник. Измене правилника ступају на снагу одмах по објављивању на овој страници. Овај правилник је последњи пут измењен 19.10.2019. године.