српски | English

Улица 7. јула, Панчево

Улица 7. јула представља границу између Месне заједнице „Центар“ и Месне заједнице „Војловица“, а у једном делу улица припада територији Месне заједнице „Војловица“. Под овим називом постоји од 1968. године, а простире се од угла улица Жарка Зрењанина и Спољностарчевачке улице.

У децембру 2020. године постављене су вишејезичне табле у већини улица на територији Месне заједнице „Војловица“. На овим таблама је истакнут назив улице и на словачком језику, поред српског и мађарског језика (иако словачки језик није у службеној употреби).

„У насељеним местима у јединицама локалне самоуправе, чија је територија одређена у складу са законом којим се уређује територијална организација Републике Србије, у којима проценат припадника одређене националне мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва имена органа који врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и други топоними исписују се и на језику дотичне националне мањине, према њеној традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе у складу са ставом 2. овог члана.“


Стари називи

Име Период Документ
7. јула
Július 7 - e utca
(7. júla)
2019 — данас Сл. лист града Панчева 16/2019 извор
7. јула 2019 — 2019 Сл. лист града Панчева 8/2019 извор
7. јула
(7. јули)
Július 7 - e utca
1968 — 2019
Утринска 1959 — 1968 План К.О. Панчево 1959 извор
Табла са називом улице/трга — Улица 7. јула, Панчево

Улицу/трг можете пронаћи у online мапама:


Yandex мапе

Google мапе

Личност / појам

Дан устанка народа Србије
Никола Ђорђевић | 2018

Зграде

Све зграде у Панчеву и околним местима можете да погледате на страници Зграде.

Фотографије