Направи налог Пријави се

Улица Шандора Петефија, Панчево

Матични број улице: 803138000277

Улица Шандора Петефија припада територији Месне заједнице „Војловица“. Под овим називом постоји од 1959. године, а простире се од 7. јула до Пољске улице.

У децембру 2020. године постављене су вишејезичне табле у већини улица на територији Месне заједнице „Војловица“. На овим таблама је истакнут назив улице и на словачком језику, поред српског и мађарског језика (иако словачки језик није у службеној употреби).

„У насељеним местима у јединицама локалне самоуправе, чија је територија одређена у складу са законом којим се уређује територијална организација Републике Србије, у којима проценат припадника одређене националне мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва имена органа који врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и други топоними исписују се и на језику дотичне националне мањине, према њеној традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе у складу са ставом 2. овог члана.“


Стари називи

Име Период Документ
Шандора Петефија (српски)
Petőfi Sándor utca (мађарски)
2019 — данас Сл. лист града Панчева 16/2019 извор
Шандора Петефија (српски) 2019 — 2019 Сл. лист града Панчева 8/2019 извор
Шандора Петефија (српски)
Petőfi Sándor utca (мађарски)
1959 — 2019 План К.О. Панчево 1959 извор
Мађарска (српски) 1944 — 1959
Ungar Gasse (немачки) 1941 — 1944
Мађарска (српски) 1918 — 1941
Ungar Gasse (немачки)
Magyar utcza (мађарски)
Мађарска ()
1884 — 1918 Matthias Merkle, ”Heimatbuch der Gemeinde Woilowitz”, 1988
Табла са називом улице/трга — Улица Шандора Петефија, Панчево

Улицу/трг можете пронаћи у online мапама:


Yandex мапе

Google мапе

Личност / појам

Шандор Петефи, рођен као Александар Петровић, је био мађарски песник и један од вођа националног покрета 1848. Петефијево етничко порекло предмет је контроверзе, будући да неки извори наводе да је био српског а неки да је био словачког порекла.

Подаци су преузети са сајта Википедија помоћу Википодатака.

Зграде

Све зграде у Панчеву и околним местима можете да погледате на страници Зграде.

Фотографије