српски | English

Улица братства-јединства, Панчево

Улица братства-јединства припада територији Месне заједнице „Војловица“. Под овим називом постоји од 1968. године, а простире се од 7. јула до Пољске улице.

У децембру 2020. године постављене су вишејезичне табле у већини улица на територији Месне заједнице „Војловица“. На овим таблама је истакнут назив улице и на словачком језику, поред српског и мађарског језика (иако словачки језик није у службеној употреби).

„У насељеним местима у јединицама локалне самоуправе, чија је територија одређена у складу са законом којим се уређује територијална организација Републике Србије, у којима проценат припадника одређене националне мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва имена органа који врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица и други топоними исписују се и на језику дотичне националне мањине, према њеној традицији и правопису, и у случају да језик те националне мањине није у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе у складу са ставом 2. овог члана.“


Стари називи

Име Период Документ
Братства — јединства
Testvériség-Egység utca
2019 — данас Сл. лист града Панчева 16/2019 извор
Братства-јединства 2019 — 2019 Сл. лист града Панчева 8/2019 извор
Братства — јединства
Testvériség-Egység utca
1968 — 2019
Спољна Петефијева пре 1968
Табла са називом улице/трга — Улица братства-јединства, Панчево

Улицу/трг можете пронаћи у online мапама:


Yandex мапе

Google мапе

Личност / појам

Братство—јединство
Никола Ђорђевић | 2018

Братство и јединство или само братство-јединство био је мото Комунистичке партије Југославије (КПЈ) и Народноослободилачког покрета (НОП) настао током Другог светског рата. Касније је коришћен и као главно гесло Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ).

Подаци су преузети са сајта Википедија помоћу Википодатака.
CC BY-SA 3.0

Зграде

Све зграде у Панчеву и околним местима можете да погледате на страници Зграде.

Фотографије

Још увек немамо фотографије ове улице. Уколико ви имате једну или више њих — пошаљите нам.