О пројекту

Панчево је један од ретхих градова у Србији који има историјат својих улица и тргова. Сада већ давне 1982. године, Димитрије Ранков је успео да реконструише све промене назива улица и тргова на основу грађе која је тада била доступна у Историјском архиву у Панчеву.

Идеја о наставку оваквог подухвата је настала 6. септембра 2013. године, након двогодишњег волонтерског мењања дигиталних мапа. Убрзани развој технологије је свакоме пружио могућност да коришћењем глобалне мреже пронађе апсолутно било коју информацију, корисну или мање корисну. Нажалост, информације о старим називима улица и тргова није било могуће пронаћи у потпуности на једном месту.

Почетни циљ овог пројекта је да на једном месту представи списак улица и тргова у Панчеву, све промене које су настале од 1855. године, али и старе и нове фотографије важних објеката и занимљивих места у Панчеву. Ослушкујући глас суграђана, дошао сам на идеју да се направи посебна категорија на сајту која ће бити посвећена поређењу старих и нових фотографија Панчева. Многи су заборавили како је Панчево некада изгледало, а млађе генерације нису биле у прилици да упознају Панчево са почетка 20. века. Управо ово поређење надокнађује све претходно поменуто и пружа прилику свима да на тренутак уживају у историји Панчева.

Жеља је да се овај пројекат свакодневно развија и унапређује. Иако су подаци о називима улица и тргова у већини прикупљени, идеја је да се Панчевке и Панчевци активно укључе у развој овог пројекта и да заједничким снагама бележимо историју Панчева. Наредни циљ пројекта је прикупљање занимљивих панчевачких прича — о догађајим у Панчеву, чувеним местима којих више нема итд.

Након неколико година учења о развоју сајтова и прикупљања података за период од 1982. до 2018. године, одлучено је да се 6. септембра 2018. године званично отвори сајт Улице Панчева. Симболично, сајт је отворен у Историјском архиву у Панчеву.

Овом приликом желим да се захвалим свим радницима Историјског архива у Панчеву који су подржали ову идеју и несебично помогли да се овај пројекат развије у правом смеру. Захвалност дугујем и својој породици, рођацима и пријатељима који су од почетка били велика подршка.

Никола Ђорђевић
Оснивач Удружења „Пансеј“

Сарадници
Фотографије


Божана Ковачевић |
Борис Нинић |
Викторија Спасеноска |
Виолета Јованов Пештанац |
Владимир Лесендрић |
Горан Боканић |
Касандра Балтић |
Марта Брикс |
Мира Вујић |
Никола Јевтов |
Славица Шербах Симанић |

Варошке приче


Никола Конески |


Литература 1. Д. Ранков, „Улице и тргови Панчева“, Историјски архив Панчево, Панчево, 1982.
 2. Н. Милутиновић, „Широм наше отаџбине. Свеска прва: Панчево“, Историјски архив Панчево, Панчево, 1922.
 3. П. Васић, „Уметничка топографија Панчева“, Матица Српска, Нови Сад, 1989.
 4. Л. Илић, „Историјска скица царско — краљевског војног комунитета Панчова“, Историјски архив Панчево / Завод за заштиту споменика културе / Ден сателит — књижара „Прота Васа“, Панчево, 1995.
 5. М. Дракшан, „Панчево у мом срцу“, Књижара „Прота Васа“, Панчево, 2004.
 6. Н. Влајић, „Куће и људи: водич кроз културну историју града Панчева“, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, Панчево, 2018.
 7. М. Дракшан, Б. Петров, „Панчево то је кад се вратиш“, ПринтАрт, Панчево, 2005.

Сајтови
 1. Споменици културе у Србији
 2. Википедија
 3. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Мапе Панчева и остали планови
 1. План Панчева (Comunitäts orth Pancsowa), Лудвиг де Ланг, 1820. (Историјски архив у Панчеву)
 2. План Панчева, Франо Шајбер и Б. Енердерфер, 1855. (Историјски архив у Панчеву)
 3. План Панчева (на мађарском), 1896. (1:12500) (Историјски архив у Панчеву)
 4. Мапа Панчева, 15. јул 1914. (1:7200) (Историјски архив у Панчеву)
 5. План муниципалног града Панчева, М. Милер, октобар 1921. (1:7200) (Историјски архив у Панчеву)
 6. Прегледни план града Панчева, Техничко одељење градског поглаварства, 7. март 1935. (1:5000) (Историјски архив у Панчеву)
 7. К.О. Панчево, Геокарта, 1959. (1:10000) (Историјски архив у Панчеву)
 8. Панчево план града, Геокарта, 1991. (1:10000) (Историјски архив у Панчеву)
 9. Панчево план града, Туристичка организација Панчева, 2016. (Туристичка организација Панчева)

 10. План комплекса римокатоличке црквене општине, ~1892. (Историјски архив у Панчеву)

Службени листови Панчева
 1. Службени лист града Панчева (Град Панчево)
  • број 13, година 2018.
  • број 12, година 2018.
  • број 2, година 2015.
  • број 15, година 2014.
  • број 11, година 2014.
  • број 3, година 2014.
  • број 8, година 2013.
  • број 33, година 2011.
  • број 7, година 2011.
 2. Службени лист општине Панчево (Град Панчево, Градска библиотека Панчево)
  • број 5, година 2004.
  • број 3, година 2003.
  • број 4, година 2002.
  • број 13, година 2001.

  • број 13, година 1996.
  • број 6, година 1996.
  • број 3, година 1994.
  • број 1, година 1994.
 3. Службени листови општина Панчево, Алибунар, Ковин и Опово (Градска библиотека Панчево)
  • број 13, година 1993.
  • број 10, година 1992.
  • број 15, година 1991.
  • број 18, година 1987.
  • број 12, година 1985.
  • број 3, година 1985.
  • број 8, година 1983.
  • број 28, година 1982.
  • број 17, година 1982.
  • број 35, година 1980.
  • број 21, година 1980.
  • број 20, година 1980.
 4. Службени листови општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово (Градска библиотека Панчево)
  • број 6, година 1971.
  • број 26, година 1969.
  • број 17, година 1969.
 5. Записници са седница Народног одбора градске општине у Панчеву (Историјски архив у Панчеву)
  • 11. седница, 28.9.1953.
  • 8. седница, 22.10.1952.
  • 11. заседање, 28.12.1951.
  • 9. заседање, 27.9.1951.
  • 8. заседање, 28.8.1951.
  • 5. заседање, 29.5.1951.
 6. Записници са седница Скупштине муниципалне вароши Панчева (Историјски архив у Панчеву)
  • 2. седница, 7.6.1911.
  • 5. седница, 15/3.11.1906.

Листови
 1. „Donau-Temes-Bote“, бр. 17 од 26.2.1891. (Градска библиотека Панчево)
 2. „Панчевац“, бр. 40, год. 3. од 9.10.1921. (Градска библиотека Панчево)

Закони
 1. Правилник о адресном регистру (2012)
 2. Статут града Панчева (2008)
 3. Одлука о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима (2013)