Старији суграђани се сећају да се на месту данашњег Авив Парка налазила фабрика „Трудбеник“. Почетком педесетих година, радна организација „Трудбеник“ је тражила да се просече нова улица између Лава Толстоја и Баваништанског пута (данас Милоша Обреновића) како би радници лакше долазили на посао. Градски народни одбор Панчева је 1952. године одобрио просецање улице и називају је Пионирска улица.[1]

Изградњом стамбених зграда у насељу Тесла долази до промене изгледа овог дела града, а та промена је утицала и на Пионирску улицу. Данас се на месту Пионирске улице налазе две нове:

  1. Љубомира Ковачевића (Народног хероја Мите Богојевског / Црвена)
  2. Стефана Стратимировића (Народног хероја Матије Бјелца — Пламеног / Зелена друга)

Фотографија је настала у непосредној близини данашње Месне заједнице „Тесла“, у улици Љубомира Ковачевића.

Извор:

  1. Д. Ранков, „Улице и тргови Панчева“, Историјски архив у Панчеву, Панчево, 1982, 26.

Фотографија #0068

Година настанка старе фотографије:
-

Година настанка нове фотографије:
2018