Најева циглана (позната и као Пантина, Доњоварошка) у насељу Топола. На овом простору су археолошким истраживањима установљењи остаци средњовековног насеља.[1]

Извор:

  1. Д. Радичевић, „Средњовековно насеље на локалитету Најева циглана у Панчеву: објекти X — почетка XI столећа“,2012

Фотографија #0263

Година настанка старе фотографије:
-

Година настанка нове фотографије:
2018