Стара фотографија је настала испред куће у улици Змај Јове Јовановића бр. 1А, поред Основне школе „Јован Јовановић Змај“. Данас, та кућа не постоји а на њеном месту налази зграда Привредне коморе.

Фотографија #0129

Година настанка старе фотографије:
-

Година настанка нове фотографије:
2018