Поређење старе и нове фотографије Панчева

Некад и сад

'Некад и сад' је део сајта који ће вас вратити у један део панчевачке прошлости. Направили смо поређење старих и нових фотографија Панчева — потребно је да кликнете на једну од старих фотографија у наставку и моћи ћете да погледате како је одређено место у граду изгледало некад, али и како оно данас изгледа. Уз неке фотографије стоји и прича коју су са нама поделили наши пратиоци на друштвеним мрежама.

Улица Ђуре Јакшића, Панчево

Улица Љубомира Ковачевића, Панчево

Његошева улица, Панчево

Трг слободе, Панчево

Улица Змај Јове Јовановића, Панчево

Улица Жарка Зрењанина, Панчево

Улица Змај Јове Јовановића, Панчево

Улица Тозе Марковића, Панчево

Улица Милоша Обреновића, Панчево

Карађорђева улица, Панчево

Улица Милоша Требињца, Панчево

Трг слободе, Панчево

Улица Светозара Милетића, Панчево

Улица Жарка Зрењанина, Панчево

Масарикова улица, Панчево

Улица Змај Јове Јовановића, Панчево

Трг краља Петра Првог, Панчево

Улица Иве Курјачког, Панчево

Трг мученика, Панчево

Карађорђева улица, Панчево

Улица Моше Пијаде, Панчево

Улица војводе Радомира Путника, Панчево

Улица др Светислава Касапиновића, Панчево

Улица Светог Саве, Панчево

Трг краља Петра Првог, Панчево

Улица браће Јовановића, Панчево

Улица Жарка Зрењанина, Панчево

Трг краља Петра Првог, Панчево

Улица генерала Петра Арачића, Панчево

Чумићева улица, Панчево

Улица Жарка Зрењанина, Панчево

Улица Маре Мандић, Панчево

Трг краља Петра Првог, Панчево

Улица војводе Петра Бојовића, Панчево

Улица цара Лазара, Панчево

Улица Жарка Зрењанина, Панчево

Трг краља Петра Првог, Панчево

Книћанинова улица, Панчево

Трг слободе, Панчево

Трг мученика

Кеј Радоја Дакића, Панчево

Карађорђева улица, Панчево

Улица Максима Горког, Панчево