Направи налог Пријави се

Управа града Београда с околином (1938)


2286991.286483041
5588871.201556726
54.12098430818241
54.12098430818241
-0.008336780371546976

Подаци са мапе

Јединствени број мапе: 3003180314

Назив града на мапи: Панчево

Подаци са мапе:

Издање књижарнице Милановић — Београд

Литографија БЕРАНЕК - Београд

Карактеристике мапе

Језик: српски

Време

Година: 1938

Период: 20. век

Правне информације