Направи налог Пријави се

План Панчева (1921)


2298579.0678963363
5601046.931150768
1.737612231149446
1.737612231149446
-0.032073720515661173

Подаци са мапе

Јединствени број мапе: 3002380314

Назив града на мапи: Панчево

Подаци са мапе:

 1. Магистрат
 2. Света успенска црква
 3. Преобрањенска црква
 4. Римо-католичка црква
 5. Румунска црква
 6. Евангеличка црква
 7. Синагога
 8. Пошта
 9. Окружни суд
 10. Средски суд и држ. одветник
 11. Казниона
 12. Гимназија
 13. Основне школе
 14. Виша девојачка школа
 15. Грађанска школа
 16. Среско начелство
 17. Касарна краља Александра
 18. Касарна краља Петра I.
 19. Војно складиште
 20. Војна болница
 21. Барутана
 22. Јавна болница
 23. Сиротински дом
 24. Заразна болница
 25. Окружна финансијска управа
 26. Парно и кадно купатило
 27. Кланица
 28. Грађанско стрелиште
 29. Стара свилара
 30. Нова свилара
 31. Градска плинара
 32. -
 33. Пивара И. М. Вајферта
 34. Панчевачки Парни Млин Д. Д.
 35. Витманов млин
 36. Требиенов млин
 37. Шумска управа
 38. Речно инжињерско звање
 39. Среска финансијска стража
 40. Школско надзорништво

Издање књижаре „Напредак” у Панчеву.

Карактеристике мапе

Језик: српски

Размера: 1:7200

Време

Година: 1921

Период: 20. век

Правне информације