Награда „Полицајац месеца“


Име и презиме Позиција Месец Година
Ненад Роглић Полицијски службеник ПИ „Север“ децембар 2015
Сретен Стефановић Полицијски службеник ПИ „Југ“ јануар 2016
Ненад Јосиповић Полицијски службеник Саобраћајне ПИ Панчево фебруар 2016
Милан Јавор Полицијски службеник ПИ „Север“ март 2016
Славољуб Стојилковић Полицијски службеник ПИ „Југ“ фебруар 2017
Јован Голубовић Полицијски службеник Одељења криминалистичке полиције јул 2017
Синиша Ристовски Полицијски службеник Одељења саобраћајне полиције август 2017
Небојша Смиљанић Полицијски службеник Одељења саобраћајне полиције јануар 2018
Далибор Видевски Полицијски службеник ПИ „Југ“ Одељења полиције март 2018
Марко Јепуре Полицијски службеник Одељења криминалистичке полиције април 2018
Јован Николовски Полицијски службеник Одељења криминалистичке полиције мај 2018
Кристиан Јепуре Полицијски службеник ПИ „Југ“ Одељења полиције август 2018
Срђан Муљајић Полицијски службеник ПИ „Север“ Одељења полиције септембар 2018
Сава Павковић Полицијски службеник ПИ Панчево децембар 2018
Славко Коцевић Полицијски службеник ПИ Панчево јануар 2019
Андријана Дапер Полицијски службеник ПИ Панчево фебруар 2019
Срђан Кајалић Полицијски службеник ПИ Панчево август 2019
Ненад Марковић Полицијски службеник Одељења криминалистичке полиције септембар 2019
Зоран Крстић Полицијски службеник ПИ Панчево октобар 2019