6. октобра 11, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 508
Адреса: 6. октобра 11
Место: Панчево

Година изградње: 2003 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија