Направи налог Пријави се

Улица 6. октобра 1, Панчево

Јединствени број зграде: 200413803138
Адреса: Улица 6. октобра 1
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5344

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1882 Извор
Период изградње: друга половина 19. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 1.15

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: