Направи налог Пријави се

Меџлис, Панчево

Јединствени број зграде: 200676803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 19
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2773/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2021 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум последње измене: 1. 7. 2022. 13.59

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: