Направи налог Пријави се

Витигшлагерова штампарија, Панчево

Јединствени број зграде: 200332803138
Адреса: Улица Мите Топаловића 1
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4200

Ова зграда је непокретно културно добро.
Категорија: непокретно културно добро
Број у централном регистру: СК 2139 (веза)

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1910 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
Споменик културе саграђен је крајем прве деценије 20. века као једноспратна импозантна грађевина. Налази се на углу улица Војводе Радомира Путника и Мите Топаловића и позната је под називом „Социјално”. Некада се у њој налазила позната књижара и штампарија.

Зграду је подигао Карло Витигшлагер млађи, штампар и књижар који је након смрти оца Карла Витигшлагера старијег са успехом наставио његов рад.Та штампарија и књижара радила је све до1937. године. Делатност штампарије породице Витигшлагер била је велика, нарочиото у штампању немачких и других новина. Такође, била је пионир у штампању разгледница. Након банкротства 1937. Године у тој згради је радила панчевачка Комерцијална банка и штедионица, да би затим у њој био смештен Срески завод за социјално осигурање у Панчеву, а данас Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Јужнобанатски округ, Панчево. 

Споменик културе је објекат разуђених архитектонских облика, са изломљеним облицима крова и бројним отворима. На фасадама се уочавају геометријски детаљи у плиткој пластици, елементи мађарске сецесије. Посебно је наглашен угао палате са шестоугаоном куполом, полукружним балконом и улазом. На спрату главне фасаде налази се троделни балкон. 

Споменик културе поседује архитектонско-стилске, културно-историјске и амбијенталне вредности. С обзиром да се налази у главној градској улици, у зони заштићеног старог језгра града Панчева, представља значајан допринос историјском наслеђу града. 

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs
Датум последње измене: 28. 3. 2022. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: