Направи налог Пријави се

Улица Жарка Зрењанина 106А, Панчево

Јединствени број зграде: 200309803138
Адреса: Улица Жарка Зрењанина 106А
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 6874

Ова зграда је непокретно културно добро.
Категорија: непокретно културно добро
Број у централном регистру: СК 2140 (веза)

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1931 Извор
Опис:
Споменик културе сагражен је почетком 30-их година 20. века. Налази се на  парцели коју је је 20. априла 1929. године купила "Прва панчевачка парна столарија и стругара" под управом браће Антоновића и других из Панчева. У кругу фабрике браћа Антоновић су изградила себи куће. У кући у улици Жарка Зрењанина 106а живели су до краја Другог светског рата Игњат и Стефан Антоновић. Фабрика је конфискована 18. јула 1945. године, а са њом и кућа. По изградњи нових радионица зграда поново постаје стамбена, а станови су дати на коришћење радницима. Деведесетих година 20. века откупљени су. 

Соменик културе је стамбени објекат са две стамбене јединице, спратности - приземље са поткровљем,  са основом у облику латиничног слова "L". Улаз у  један стан је са уличне стране преко трема са стубовима и украсима од дрвета, а у други из дворишта. Зграда је зидана опеком старог формата у кречном малтеру са дрвеном међуспратном таваницом. Зидови поткровља су грађени бондручном конструкцијом. Кров је сложен, вишеводни, дрвене кровне конструкције покривен бибер црепом на задњој страни док је са предње стране фалцовани цреп. Улична фасада је малтерисана и богато украшена резбареним дрветом. У приземљу је трем са раскошно резбареном оградом и трианглом са змајевима, и  тераса поткровља са дрвеним стубовима, оградом и резбареним венцем. Остале фасаде су  једноставне, малтерисане са дрвеним опшивом стрехе. Прозори су дрвени двокрилни и трокрилни. Улазна врата су такође дрвена двокрилна. 

Поред историјских вредности везаних за развој индустрије у граду Панчеву, споменик културе поседује и архитектонске вредности. Има изузетно значајну грађевинску структуру са јединственом архитектуром, конструкционим и декоративним детаљима богато украшеним резбареним дрветом.

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs
Датум последње измене: 11. 12. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: