Направи налог Пријави се

Улица Љубомира Ковачевића 6, Панчево

Јединствени број зграде: 200572803138
Адреса: Улица Љубомира Ковачевића 6
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4691/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1978 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
Суседна зграда је подигнута 1978. године, а претпоставља се да су подигнуте у исто време.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: