Јована Павловића 6, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 505
Адреса: Јована Павловића 6
Место: Панчево

Година изградње: 2003 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Други назив зграде је СТ-12.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија