Направи налог Пријави се

Улица Јоакима Вујића 65, Панчево

Јединствени број зграде: 200760803138
Адреса: Улица Јоакима Вујића 65
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 16140

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1977
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На зиду поред улаза постоји ознака Б (написано латиничким писмом) и на овај начин су биле означене четири идентичне зграде у овом крају:


На згради постоји табла на којој је написано на српском језику (ћириличким писмом):

ПРОЈЕКТИНВЕСТ
ПАНЧЕВО
ПРОЈЕКТАНТ И ГЕНЕРАЛНИ
ИЗВОЂАЧ
ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ 1977
Датум додавања: 26. 7. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: