Направи налог Пријави се

Улица ЈНА 63, Старчево

Јединствени број зграде: 200013803146
Адреса: Улица ЈНА 63
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 3490

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1939 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.17

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: