Направи налог Пријави се

Јаношикова улица 12, Панчево

Јединствени број зграде: 200687803138
Адреса: Јаношикова улица 12
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Војловица
Катастарска парцела: 74

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1987
Период изградње: друга половина 20. века
Период рушења: друга половина 18. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: