Направи налог Пријави се

Јавно парно купатило, Панчево

Јединствени број зграде: 200330803138
Адреса: Улица др Жарка Фогараша 18
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5708

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1909 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
Споменик културе је саграђен 1909. године, по плановима архитекте Антуна Шебешћена. Састоји се из једне веће приземне зграде и више помоћних објеката. Главна зграда је разуђене основе и састоји се од централног дела над којим је плитка купола и два идентична бочна крила квадратне основе са преломљеним четвоространим крововима. У њој се налазило парно купатило, 25 кабина за свлачење, један велики базен са топлом водом и два мања са хладном водом. У осталим просторијама које су окруживале велики базен, налазиле су се просторије са паром, врућим ваздухом, тушевима, просторије за масажу, за одмарање, шест просторија са по једном или две собе са по две каде, итд. У једној од помоћних зграда, које се налазе иза главне уличне зграде, налазило се купатило за сиротињу које се састојало само од тушева. Осим тога, у њој је био и парни казан, две просторије за прање и сушење рубља, као и разне машине. Споменик културе је архитектонски обликован са стилским обележјима сецесије. Елементи сецесије су некада били далеко богатији у ентеријеру главног објекта (обрада зидова, декорација на вратима, итд.), а данас се углавном налазе на фасадама објекта (геометријски детаљи). Дворишни део био је парковски уређен и заштићен оградом од кованог гвожђа  са сецесијском стилском декорацијом.

Овај споменик културе поседује архитектонско-стилске, културно-историјске и амбијенталне вредности. Налази се изван зоне заштићеног старог језгра Панчева, али је лоциран у улици која представља приступни амбијент старој зони Потамишја и представља вредан допринос историјском наслеђу Панчева.

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs
Датум последње измене: 11. 12. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: