Направи налог Пријави се

Улица Шандора Петефија 29, Панчево

Јединствени број зграде: 200197803138
Адреса: Улица Шандора Петефија 29
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато Извор
Опис:
Видљиво је само 19-8 због сталка за антену.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: