Направи налог Пријави се

Улица Шандора Петефија 174, Панчево

Јединствени број зграде: 200154803138
Адреса: Улица Шандора Петефија 174
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1959 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: