Направи налог Пријави се

Улица Шандора Петефија 100, Панчево

Јединствени број зграде: 200145803138
Адреса: Улица Шандора Петефија 100
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Војловица
Катастарска парцела: 594

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1967 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: