Направи налог Пријави се

Црква Успења Пресвете Богородице, Глогоњ

Јединствени број зграде: 200004803073
Адреса: Улица Бориса Кидрича 7
Насеље: Глогоњ
Катастарска општина: Глогоњ
Катастарска парцела: 329

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1925
Период изградње: прва половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: