Направи налог Пријави се

Улица цара Лазара 96, Панчево

Јединствени број зграде: 200691803138
Адреса: Улица цара Лазара 96
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 6161

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1928 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је кућу зидао мајстор Јоца Ристић 1928. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: