Направи налог Пријави се

Улица цара Лазара 75, Панчево

Јединствени број зграде: 200692803138
Адреса: Улица цара Лазара 75
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 6424

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1941 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је изградња куће започета 1940. а завршена 1941. године. У кући је живео обућар Георг Бос.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: