Цара Лазара 16, Панчево

1280

960

jpg

image

1226

Јединствени број зграде: 484
Адреса: Цара Лазара 16
Место: Панчево

Година изградње: 1993 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије