Направи налог Пријави се

Улица цара Душана 50, Панчево

Јединствени број зграде: 200690803138
Адреса: Улица цара Душана 50
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5591

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1949 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је кућа саграђана пре 50 година (књига је издата 1989. године), а власница је била Марија Боди.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: