Направи налог Пријави се

Улица цара Душана 25, Панчево

Јединствени број зграде: 200718803138
Адреса: Улица цара Душана 25
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5296

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2021
Опис:
Кућа је порушена у мају 2021. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: