Направи налог Пријави се

Улица цара Душана 24, Омољица

Јединствени број зграде: 200008803120
Адреса: Улица цара Душана 24
Насеље: Омољица
Катастарска општина: Омољица
Катастарска парцела: 1065

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2021
Период изградње: прва половина 21. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: