Направи налог Пријави се

Улица хајдук Вељкова 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200694803138
Адреса: Улица хајдук Вељкова 2
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3910

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1939 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је кућа саграђена 1939. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: