Направи налог Пријави се

Улица хајдук Вељкова 1, Панчево

Јединствени број зграде: 200296803138
Адреса: Улица хајдук Вељкова 1
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2011 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 15.8.2011. и 3.3.2012. године. На снимку из 2012. се види да је нова зграда добрим делом изграђена, због чега се претпоставља да је ова кућа порушена 2011. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: