Направи налог Пријави се

Улица Уроша Предића 27, Панчево

Јединствени број зграде: 200432803138
Адреса: Улица Уроша Предића 27
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1905 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
У књизи „Уметничка топографија Панчева“ наведено је да је кућа подигнута 1905. године, а тадашњи власници су били Душан и Олга Тодоров. Власници куће на дан 3.7.2020. године су: Олга Књегињић, Гордана Крстић, Живојин Тодоров, Мирослава Тодоров, Гордана Тодоров, Јован Тодоровић и Драган Тодоровић (извор: сајт Републичког геодетског завода).

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: