Трг Ђуре Јакшића 17-19, Панчево

1280

960

jpg

image

1269

Јединствени број зграде: 369
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Трг Ђуре Јакшића 17-19
Место: Панчево

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије