Направи налог Пријави се

Трг Ђуре Јакшића 17-19, Панчево

Јединствени број зграде: 200358803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Трг Ђуре Јакшића 17-19
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: