Направи налог Пријави се

Трг Ђуре Јакшића 1, Панчево

Јединствени број зграде: 200460803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Трг Ђуре Јакшића 1
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Опис:
На табли која је стајала испред плаца наведено је да је почетак радова 12.3.2020. а да је рок за завршетак радова 12.3.2021. године. Радове на изградњи објекта је изводило предузеће ДОО Купола из Панчева, а инвеститори су Стана и Милена Молнар.

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: