Трг Ђуре Јакшића 1, Панчево

1280

960

jpg

image

1268

Јединствени број зграде: 494
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Трг Ђуре Јакшића 1
Место: Панчево

Опис:
На табли која је стајала испред плаца наведено је да је почетак радова 12.3.2020. а да је рок за завршетак радова 12.3.2021. године. Радове на изградњи објекта је изводило предузеће ДОО Купола из Панчева, а инвеститори су Стана и Милена Молнар.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије