Направи налог Пријави се

Трг краља Петра Првог 2, Панчево

Јединствени број зграде: 200069803138
Адреса: Трг краља Петра Првог 2
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~1960
Период рушења: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: