Направи налог Пријави се

Трг Бориса Кидрича 2, Јабука

Јединствени број зграде: 200009803103
Адреса: Трг Бориса Кидрича 2
Насеље: Јабука
Катастарска општина: Јабука
Катастарска парцела: 146

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1901 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.30

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: