Танаска Рајића 8, Панчево

1280

960

jpg

image

1089

Јединствени број зграде: 299
Адреса: Танаска Рајића 8
Место: Панчево

Година изградње: 1964 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије