Танаска Рајића 7, Панчево

1280

960

jpg

image

1090

Јединствени број зграде: 298
Адреса: Танаска Рајића 7
Место: Панчево

Година изградње: ~1925 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
Постоји натпис на згради, међутим не види се најбоље која година стоји на згради. Претпоставља се да пише 1925.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије