Танаска Рајића 5, Панчево

1280

960

jpg

image

1090

Јединствени број зграде: 306
Адреса: Танаска Рајића 5
Место: Панчево

Година изградње: ~2009 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 31.10.2008. и 26.4.2010. године. Стара кућа је порушена 2008. године, па се претпоставља да је изградња нове зграде завршена 2009. године.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије