Танаска Рајића 17, Панчево

1280

960

jpg

image

1091

Јединствени број зграде: 300
Адреса: Танаска Рајића 17
Место: Панчево

Година изградње: ~1967 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји година изградње, међутим трећа цифра се не види најбоље. Претпоставља се да пише 1967.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије