Направи налог Пријави се

Улица Доситеја Обрадовића , Панчево

Јединствени број зграде: 200539803138
Адреса: Улица Доситеја Обрадовића
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5920/11

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2017 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Пословно-стамбени комплекс има неколико кућних бројева:
  1. Улица Доситеја Обрадовића 8Б-8К
  2. Кеј Радоја Дакића 17 и 19
Датум последње измене: 19. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: