Таковска 4, Панчево

1280

960

jpg

image

1242

Јединствени број зграде: 488
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Таковска 4
Место: Панчево

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије